Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Päiväys ja aika
05.11.2016
Koko päivä

Tapahtumapaikka
Ravintola Voitto (Lahden hiihtomuseo)


Aika: lauantai 5.11.2016
Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 13.00 ja kokous klo 13.30

Paikka:
Ravintola Voitto (Lahden hiihtomuseo)
Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat, joita ovat mm. seuraavat:

– esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle
– määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
– valitaan hallitukselle/yhdistykselle puheenjohtaja
– valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
– suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajien valinta
– päätetään yhdistyksen matkustussäännöstä tulevalle vuodelle

Yhdistyksen 21.5.2015 voimaan tulleiden uudistettujen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokouksessa paikalla oleva jäsen voi valtakirjalla edustaa kahta yhdistyksen jäsentä.
Malli valtakirjasta on julkaistu Cavalier–lehdessä 3/2016 sekä yhdistyksen internetsivuilla.
Uudistettujen sääntöjen mukaisesti kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisenä.
Tarkennettu asialista sekä tieto mahdollisista hallituksen tai jäsenistön esityksistä on julkaistu sähköisessä muodossa yhdistyksen internetsivulla www.cavalieryhdistys.com ja yhdistyksen Palstalla.

Mikäli haluat, että esitykset lähetetään sinulle postitse tai sähköpostilla, niin ota yhteyttä Jaakko Lehessaareen, 0405389376, jaakko.lehessaari@cavalieryhdistys.com

Tervetuloa!