Hallituksen tiedote jäsenistölle

Yhdistyksen hallitus on saanut tietoonsa sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun liittyen roturisteytysprojektiin ja yhdistyksen kannanottoon siihen. Kyseisessä keskustelussa on tuotu esiin virheellistä tai vähintään harhaanjohtavaa tietoa yhdistyksen asiasta antaman lausunnon sisällöstä ja siitä syystä haluamme oikaista näitä tietoja.
Vuoden 2016 alkupuolella yhdistyksen hallitus sai lausuntopyynnön suunnitellusta roturisteytysprojektista ja siihen annettiin hallituksen toimesta jalostus- ja terveystoimikunnan valmistelema lausunto.
Sosiaalisessa mediassa on esitetty, että yhdistys olisi ilmoittanut, ettei se ole mukana kyseisessä projektissa eikä siihen (tai muihin vastaaviin projekteihin) olisi mahdollista saada rahoitusta yhdistyksen terveystililtä tai muutoin.
Tämä tieto on virheellinen, sillä yhdistys totesi lausunnossaan, että kyseisestä projektisuunnitelmasta puuttui kustannusarvio sekä tarkempi selvitys yhdistyksen mukanaolosta, joten yhdistys ei voinut siinä vaiheessa sitoutua projektiin ja sen vielä tuntemattomiin kustannuksiin. Muutoin yhdistys puolsi projektin aloittamista ja piti projektin tarpeellisuutta hyvin ja laajasti perusteltuna.
Itse suunnitelman sisällöstä yhdistys antoi kaksi kommenttia, jotka olivat ennemminkin huomioita kuin edellytyksiä. Ensimmäinen liittyi suunnitelman mukaisen uroksen vanhempien ja isovanhempien terveystuloksiin. Niiden osalta yhdistys totesi suunnitelman mukaisen uroksen isän saaneen sivuäänilausunnon jo varsin nuorella iällä. Tätä lausuntoa oli suunnitelmassa selvitetty, mutta koska sen liitteenä ei ollut suunnitelmassa viitattuja lääkärinlausuntoja, yhdistyksen näkökanta oli, että kysymys oli edelleen sivuäänilausunnon saaneesta uroksesta.
Lisäksi yhdistys totesi, että projektin tarkoitus huomioiden olisi syytä käyttää projektiin koiria, joiden vanhempienkaan osalta terveystuloksissa ei olisi tällaista epäselvyyttä. Lisäksi yhdistys piti toivottavana, että projektiin käytettyjen koirien osalta vähintään vanhempien ja isovanhempien olisi hyvä olla terveystutkitut Suomessa, mikä ei kyseisessä yhdistelmässä toteutunut.
Lisäksi aivan oikein yhdistys piti toivottavana, että projektiin käytettävistä koirista nimenomaan narttu olisi cavalier. Perusteena tähän oli luonteen periytyminen ennen kaikkea emältä ja lisäksi suunnitelman mukaisen papillonin/phalenen pienikokoisuudesta johtuva mahdollinen pieni pentuekoko, joka ei olisi projektin tarkoitus huomioiden suotavaa.
 
Yhdistyksen hallitus