Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 26.7.2020

Aika: sunnuntai 26.7.2020
Paikka: Renkomäen hallin pihamaa / kokoustila, Simolankatu 2, 15680 Lahti

klo 12.45 valtakirjojen tarkistus alkaa
klo 13.00 kevätkokous alkaa

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat, joita ovat mm. seuraavat:

– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– valitaan yhdistyksen edustajat Kennelliiton kokouksiin ja valtuustoon
– käsitellään jäsenten tekemät ehdotukset

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokouksessa paikalla oleva jäsen voi valtakirjalla edustaa kahta yhdistyksen jäsentä.
Malli valtakirjasta julkaistiin Cavalier-lehdessä 1/2020 sekä yhdistyksen internet-sivuilla.
Sääntöjen mukaisesti kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisenä. Tarkennettu asialista sekä tieto mahdollisista hallituksen tai jäsenistön esityksistä tullaan julkaisemaan sähköisessä muodossa yhdistyksen internet –sivulla www.cavalieryhdistys.com viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Linkki asialistaan: Sääntömääräinen vuosikokous 2020

Mikäli haluat, että esitykset lähetetään sinulle postitse tai sähköpostilla, niin ota yhteyttä
Jaakko Lehessaareen, 040 5389376 tai jaakko.lehessaari@cavalieryhdistys.com

Tervetuloa,

Hallitus

Vuoden Cavalier -palkintojen jako tapahtuu vuosikokouksen jälkeen, mikä tässä myös kutsuna palkituille esitetään.